Μοναδικά προγράμματα σε ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές. Μετάβαση στον προορισμό που θα επιλέξετε οδικώς, επιστροφή αεροπορικώς χωρίς επιβάρυνση